WebČR

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Google PageRank se může jevit jako zastaralý koncept. Vzhledem k tomu, že veřejné výsledky již nejsou viditelné na panelech nástrojů vyhledávačů, je jednoduché dojít k názoru, že na nich již při optimalizaci pro vyhledávače (SEO) nezáleží. PageRank však stále ovlivňuje hodnocení obsahu webových stránek na pozadí, takže je dobré o něm něco vědět.

V tomto článku se dozvíte, co je Google PageRank, a povíme vám něco o jeho minulosti a o tom, jak funguje. Rovněž probereme, jak může ovlivnit vaše SEO a čeho se vyvarovat.

Pusťme se do toho!

 

Co je to PageRank?

PageRank je systém, který v roce 1997 vyvinuli zakladatelé společnosti Google Larry Page a Sergey Brin. PageRank byl navržen k vyhodnocování kvality a množství odkazů na webové stránky. Jeho pomocí se spolu s dalšími faktory vyhodnocovalo skóre, které poté sloužilo k určení pozice webových stránek v hodnocení vyhledávačů.

Pro pochopení tohoto konceptu si představte, že Google vidí odkazy jako „hlasy“. Kromě jejich počítání Google také analyzuje stránky, které tyto hlasy odevzdávají, a některé považuje za důležitější než jiné. Google tyto hlasy spočítá, vezme v potaz další faktory a vypočítá celkové skóre, kterému se říká PageRank obsahu.

Účelem PageRanku bylo zlepšit celkovou kvalitu a přesnost vyhledávání, protože v počátcích internetu nebyly výsledky vyhledávání tak relevantní, jako jsou dnes. Systém referencování v akademické sféře a proces hodnocení vědeckých prací byly dva koncepty, které inspirovaly Sergeje Brina a Larryho Page k řešení tohoto problému. Rozhodli se je použít ve svém výzkumném projektu na Standfordské univerzitě a aplikovali je na vyhledávače. Tato myšlenka stála za úspěchem společnosti Google a jejího panelu nástrojů PageRank, který veřejně zobrazoval výsledky.

Google však nakonec přestal svůj panel nástrojů PageRank používat. Metrika jednotného skóre již pro veřejnost nebyla užitečná. Jeho používání rovněž přispívalo ke spamování odkazů a zneužívaní SEO praktik, například k nákupu a prodeji zpětných odkazů.

 

Jak se hodnocení PageRank počítá?

PageRank se počítá pomocí matematického vzorce, který původní dokument Google definuje takto:
PR (A) = (1-d) + d (PR (T1) / C (T1) +… + PR (Tn) / C (Tn))

V této rovnici jsou T1 až Tn všechny stránky odkazující na stránku A. C představuje počet odchozích odkazů a d je tlumící faktor, obvykle nastavený na 0,85.

Abychom tento vzorec zjednodušili, můžeme říct, že Google bere v potaz množství příchozích a odchozích odkazů a hodnocení PageRank každé webové stránky s odkazy. Výše uvedený příklad „hlasování“ je nejlepším způsobem, jak tento systém představit.

Počet bodů, které stránka může získat, v zásadě závisí na celkovém hodnocení PageRank. Dobře udržované příchozí a odchozí spojovací struktury posílí pozici vašeho webu na stránkách s výsledky vyhledávače (SERP).

Když například stránka A nashromáždila deset bodů PageRank, přenese se propojením na stránku B maximální částka, která je deset bodů. Odkazy na pět dalších stránek (interních nebo externích) se však sníží síla odkazů, takže stránka A předá každé webové stránce pouze dva body.

Někdy se však může stát, že budete raději, když vaše webovky žádné PageRank body nezískají, například když určitý odkaz povede k placené reklamě nebo k nedůvěryhodnému zdroji, což by mohlo podkopat autoritu vašich webovek.

V takovém případě můžete použít značku rel = “nofollow” , která Googlu říká, aby nepřenášel žádnou sílu z odkazů. Je však nutné si uvědomit, že odkaz „nofollow“ se stále počítá do celkového výpočtu PageRank, takže počet bodů, které můžete získat, zůstane nižší.

 

Proč je PageRank důležitý pro SEO?

Přesný algoritmus pro hodnocení vyhledávačů zůstává neznámý, víme však, že PageRank stále ovlivňuje SERP. Zpětné odkazy mohou posílit nebo snížit vaši autoritu domény, což ovlivňuje vaše PageRank hodnocení. Proto by měly být postupy, jako je vytváření odkazů, stále součástí vaší SEO strategie.

Zde je několik užitečných tipů, které můžete pro zlepšení PageRank využít:

  • Hledejte kvalitní zpětné odkazy. Odkaz z autoritativní stránky může dát vaší webovce spoustu šťávy z odkazu. K tomu vám může pomoci důsledné publikování vysoce kvalitního obsahu a hledání příležitostí k publikování příspěvků uživatelů na renomovaných webech.
  • Vyhněte se nefunkčním odkazům. Nefunkční odkazy snižují hodnocení PageRank. Zajistěte, aby vaše interní odkazy fungovaly a aby externí weby správně odkazovaly zpět na vaše webovky.
  • Podporujte budování organických odkazů. Poutavý obsah, který rezonuje s vaším publikem, může přirozeně posílit vaše zpětné odkazy. K tomu vám může pomoci zejména long-form obsah, strategická klíčová slova a další užitečné SEO postupy.
  • Buďte přítomni na sociálních sítích. Propagace vaší značky na sociálních sítích vytváří příležitosti pro zpětné odkazy a opětovné sdílení.
  • Používejte nástroje pro kontrolu zpětných odkazů. Pravidelné kontroly zpětných odkazů vám pomohou zachytit varovné signály, jako je spam nebo odkazy z nedůvěryhodných stránek, které poškozují autoritu vaší domény.

Také interní propojení může zvýšit váš PageRank a SEO, takže nezanedbávejte odkazy na své vlastní příspěvky, zejména na váš základní obsah. Google navíc získá představu o struktuře vašeho webu, aby mohl posoudit jeho relevanci, vztahy mezi stránkami a snadnost použití.

Buďte však opatrní, abyste odkazy nepoužívali nadměrně. Algoritmus společnosti Google to může interpretovat jako spam a v důsledku toho penalizovat váš web. Místo toho se zaměřte na dodržování etické strategie budování odkazů, která se zaměřuje spíše na kvalitu než na kvantitu.

Vytváření odkazů vyžaduje čas, což může být frustrující. Pokud však jde o SEO, nevyplácí se věci uspěchat. Google rozpozná, že je odkaz mimo kontext nebo irelevantní pro váš příspěvek. Nejlepším způsobem, jak zajistit, aby se vaše úsilí v dlouhodobém horizontu vyplatilo, je vytváření vysoce kvalitního obsahu, který je pro vaše uživatele přínosný.

 

Shrnutí

Ačkoli společnost Google před několika lety hodnocení Panelu nástrojů PageRank ukončila, je tato metrika pro SEO stále relevantní. Neměli byste jím být posedlí, ale mějte na paměti, že vnitřní struktura propojení vašich webovek a relevantní externí odkazy ovlivňují hodnocení vyhledávače.

V tomto článku jsme vysvětlili, co je Google PageRank a jak teoreticky funguje jeho vzorec. Zmínili jsme se také o SEO postupech pro zlepšení vašeho skóre při vyhledávání, například o budování autority vaší domény a o renomovaných zpětných odkazech.

0