Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Co je to PageRank, jak funguje a proč na něm záleží?

Goo­gle Page­Rank se může jevit jako zasta­ra­lý kon­cept. Vzhle­dem k tomu, že veřej­né výsled­ky již nejsou vidi­tel­né na pane­lech nástro­jů vyhle­dá­va­čů, je jed­no­du­ché dojít k názo­ru, že na nich již při opti­ma­li­za­ci...

0